Verkoop kavel 2-onder-1-kapwoning

Impressie bouwkavel Groot-Ammers

In Groot-Ammers is gestart met de verkoop van 2 bouwkavels voor de realisatie van een 2-onder-1-kapwoning met bijgebouwen. Het bouwkavel ligt aan het cultuurhistorisch waardevolle lint het ‘Achterland’. Dit lint kenmerkt zich door afwisselend grotere, klassieke woonboerderijen en vervangende vrijstaande nieuwbouwwoningen. Tussen deze bebouwing door is er een grote mate van openheid aanwezig richting het achterliggende slagenlandschap. Op het bouwkavel staat momenteel een oude, vervallen boerderij, vermoedelijk de 19e eeuw. De boerderij wordt gesloopt het perceel wordt gereed gemaakt tot bouwkavel. Ons bureau is gevraagd een verbeelding op te stellen voor de bouwmogelijkheden op het perceel.

Situatietekening bouwkavel Groot-Ammers
Tekening van het perceel – de woningen zijn gesplitst in een voor- en achterhuis
Impressie bouwkavel Groot-Ammers
3D impressie van de 2-onder-1-kapwoning met een ingang aan de voorkant en de zijkant

Qua bouwmogelijkheden is het mogelijk om de woonboerderij in de noord-zuid richting te splitsen alsook in de oost-west richting. Door de samenwerking met de verkopend makelaar Agrohome uit Groot-Ammers kunnen de potentiële kopers door ons architectenbureau een vrijblijvende schets laten maken van hun bouwmogelijkheden. Op Funda zijn meer details zichtbaar over het bouwkavel.

Situatietekening alternatief bouwkavel Groot-Ammers
Alternatieve verdeling van het perceel: de woning wordt in de lengterichting gesplitst