Verbouwing monument Gouda

Philip en Kirsten uit Gouda kochten een oude, monumentale boerderij aan de Goudseweg in Gouda. Ze schakelden ons architectenbureau in om het te verbouwen tot hun droomhuis.

Opdrachtgevers verbouwing oude boerderij Gouda

De boerderij is in slechte staat en dient dus grondig gerenoveerd te worden. Dit biedt de mogelijkheid om goed na te denken hoe het pand op een duurzame en creatieve wijze omgevormd zou kunnen worden tot één grote woning. Door middel van een nauwgezet ontwerpproces kwamen we met elkaar tot een ontwerp dat past bij het monumentale karakter van de boerderij en de woonwensen van de opdrachtgevers.

Bestaande situatie oude boerderij Gouda
Bestaande situatie van de oude monumentale boerderij in Gouda

Ontwerp

In de zij- en achtergevel zijn 2 grote ingrepen bedacht. De positie van de nieuwe glasvlakken zijn afgestemd op bestaande of voormalige openingen in de oude gevel. Hiermee blijven zowel de huidige structuur als de oude bouwsporen nog zichtbaar in de nieuwe situatie. In het dakvlak, dat niet zichtbaar is vanaf de straat, wordt een ‘lichtstraat’ in de vorm van meerdere, geschakelde dakramen gelegd om binnen voldoende licht en ruimtelijkheid te kunnen ervaren. Alle ingrepen in de gevels en het dak zijn als het ware ‘familie’ van elkaar. Doordat ze qua materiaal en uitvoering op elkaar lijken, wordt er duidelijk gemaakt wat er bij het oorspronkelijke monument hoort en wat er anno nu toegevoegd wordt aan de boerderij.

Schetsen van ontwerp verbouwing oude boerderij Gouda
Schetsen van ontwerp verbouwing oude boerderij Gouda

Aanpak verbouwing

Om tot een gedegen aanpak van de verbouwing van deze boerderij te komen, benaderden ze na de aankoop van het pand ons architectenbureau. Het project begon met het nauwkeurig inmeten en tekenen van de huidige toestand van de boerderij. Er waren namelijk geen archieftekeningen beschikbaar van het pand. Samen maakten we vervolgens een ontwerp met enkele variatiemogelijkheden erin. Nadat we overeenstemming hadden bereikt over het plan bij de monumentencommissie hebben we de vergunningsaanvraag uitgewerkt en gecoördineerd. Dit deden we in samenwerking met een ervaren constructeur op het gebied van monumentale boerderijen.

Opdrachtgevers verbouwing oude boerderij Gouda
Opdrachtgevers bij de te verbouwen monumentale boerderij in Gouda

Zie ook: Binnenkijken bij Kirsten en Philip: We knappen een oude boerderij op