Schuurwoning op landgoed

Deze schuurwoning is ontworpen voor Landgoed Schoonenburgh in Nieuw-Lekkerland. Naast de schuurwoning worden er in dit project ook 22 appartementen gebouwd in het achterliggende bouwvolume.

We wilden de nieuwe bebouwing ondergeschikt laten zijn aan de natuur van het landgoed en de weilanden er omheen. Het landschap er omheen is een slagenlandschap. Daarom versterken de sloten-patronen in de lengterichting van de weilanden de lange zichtlijnen in dit landschap. De schuurwoning heeft zijn nokrichting in gelijke richting. Het dak is dominant vormgegeven. Zo wordt het de drager van het ontwerp. De vorm is eenvoudig en helder. Daarom gebruiken we de typologie ‘schuurwoning’. Binnen het heldere volume is door middel van natuurlijke materialen op eigentijdse wijze een invulling aan de gevels gegeven.

Schuurwoning - 3D impressie
Schuurwoning – 3D impressie

Gasloze schuurwoning

De stroomvoorziening komt voort uit de plaatsing van 38 zonnepanelen. Daarom kan de schuurwoning na de bouw gasloos functioneren. Er komen negentien zonnepanelen aan de oostzijde en negentien aan de westzijde. In samenwerking met Den Hartog Riet uit Leerbroek is de integratie van de zonnepanelen in het rieten dak is uitgedacht. Dit vroeg om een goede inpassing om zo de uitstraling van het rieten dak niet te verstoren door de zonnepanelen. Er is met betrekking tot de installaties in de schuurwoning gekozen voor een elektrische luchtwarmtepomp. Hiermee kan op lage temperatuur verwarmd en gekoeld worden. Deze installatie wordt aangevuld met een buffervat en een warmwaterboiler met een grote capaciteit zodat de duurzaamheid het wooncomfort niet zal hinderen.

Schuurwoning - plattegrond
Plattegrond van de schuurwoning

Wonen op een landgoed

Op de plattegrond is zichtbaar dat de woning zich aan de zuid- en westzijde opent naar het open polderlandschap. De daadwerkelijke schuurfunctie is in het bouwvolume geïntegreerd (inpandig) om zo te voorkomen dat er allerlei losse bijgebouwen op het perceel zouden ontstaan. De woning is levensloopbestendig ontworpen met een optimale relatie met het omliggende landgoed. Landgoed Schoonenburgh is zo’n 10 jaar geleden ontwikkeld. Het doel van dit landgoed is om de authenticiteit van het landschap van dit deel van de Alblasserwaard te behouden. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling om een nieuw type landschap te ontwikkelen, maar juist om de kernkwaliteiten van het bestaande landschap te beschermen en te versterken. De bebouwing op het landgoed is op zo’n manier door ons ontworpen dat de compositie zorgt voor het behoud van de kwaliteiten van het landgoed. Het ontwerp van de schuurwoning past hier naadloos in.

Vogelvlucht Landgoed Schoonenburgh met schuurwoning op de voorgrond
Vogelvlucht Landgoed Schoonenburgh met schuurwoning op de voorgrond

Gerelateerde projecten